پیامک یادآوری قسطی + مزایا و آموزش کامل نحوه ارسال پیامک

هر کدام از ما چند قرار مهم را فراموش کردیم؟ با توجه به زندگی پر استرس ، چقدر باید انتظار داشته باشیم که چیزی را فراموش نکنیم؟! هزاران نمونه از این قبیل نشان می دهد که زندگی ما باعث شده است که خیلی چیزها را فراموش کنیم. حال تصور کنید که این فراموشی ها به موارد مهمی مانند تاریخ چک […]

پنل پیامکی در داروخانه + تعامل با بیمار و اطلاعات ضروری

اکثر ما نحوه استفاده از پنل پیامکی در مشاغل مختلف را فقط با دریافت پیامک تبریک تولد یا ارسال کد تخفیف می دانیم. اما تصور کنید یک گروه تجاری مهم ، مانند داروخانه ، اطلاعات خود را با شماره گیری شماره تماس ، یعنی استفاده از پنل پیامکی در داروخانه برای رفع نیازهای دارویی شما علاوه بر موارد فوق ، […]