خطوط اختصاصی نماینده

نکته مهم:

 

قیمت شماره های زیر به ريال می باشد

 

اپراتور 1000(رهیاب رایانه گستر)

 

تعداد ارقام

نمایندگان

نمایندگان ویژه

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

14

120,000

250,000

105,000

200,000

13

315,000

600,000

280,000

550,000

12

600,000

1,200,000

500,000

1,000,000

11

1,200,000

2,300,000

1,000,000

2,000,000

10

1,500,000

3,500,000

1,300,000

3,000,000

9

2,250,000

4,500,000

2,000,000

4,000,000

8

3,000,000

6,000,000

2,500,000

5,500,000

7

33,000,000

30,000,000

6

57,000,000

55,000,000

 

 

اپراتور 2000 (آتیه پرداز)

تعداد ارقام

نمایندگان

غیرسفارشی

سفارشی

غیررند

نیمه رند

رند

12

1,800,000

2,300,000

2,800,000

3,300,000

10

3,500,000

4,500,000

6,500,000

9,500,000

9

6,500,000

7,500,000

9,000,000

13,000,000

8

11,000,000

13,000,000

14,500,000

23,000,000

  

اپراتور 3000 (مگفا)

تعداد ارقام

نمایندگان

نمایندگان ویژه

14

135,000

105,000

12

800,000

700,000

10

900,000

800,000

9

استعلام شود

استعلام شود

8

استعلام شود

استعلام شود

  

 

اپراتور 5000 (رهیاب پیام گستران و راهکار سرزمین هوشمند)

تعداد ارقام

نمایندگان

نمایندگان ویژه

   

14

120،000

105،000

13

220،000

180،000

12

350،000

300،000

11

530،000

450،000

10

850،000

750،000

 

 

اپراتور 021 (آسانک) 

تعداد ارقام

نمایندگان

نمایندگان ویژه

10

477.000

462.000

7

5,000,000

4,500,000

6

6,000,000

5,500,000

فرم تماس ما


اطلاعات تماس

   پست الکترونیک : info@LANDSMS.ir -

 LANDSMS@yahoo.com

  آدرس دفتر مرکزی :اصفهان میدان جمهوری خیابان فروغی  (پذیرش ارباب رجوع با وقت قبلی )

 شماره  تماس : 0913-888-0-285
 کد پستی :  81387-13696