خطوط اختصاصی کاربر

نکته مهم:

قیمت شماره های زیر به ريال می باشد

 

اپراتور 1000(رهیاب رایانه گستر)

تعداد ارقام

کاربران

غیرسفارشی

سفارشی

14

135,000

300,000

13

350,000

700,000

12

700,000

1,400,000

11

1,400,000

2,700,000

10

1,800,000

4,000,000

9

2,500,000

5,000,000

8

3,500,000

7,000,000

7

35,000,000

6

60,000,000

 

 

اپراتور 2000 (آتیه پرداز)

 

تعداد ارقام

کاربران

غیر سفارشی

سفارشی

غیررند

نیمه رند

رند

12

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

10

4,000,000

5,000,000

7,000,000

10,000,000

9

7,000,000

8,000,000

10,000,000

15,000,000

8

12,000,000

14,000,000

16,000,000

25,000,000

 

اپراتور 3000 (مگفا)

 

تعداد ارقام

کاربران

14

150,000

12

900,000

10

1,000,000

9

استعلام شود

8

استعلام شود

 

اپراتور 5000 (رهیاب پیام گستران و راهکار سرزمین هوشمند)

تعداد ارقام

کاربران

 

14

135،000

13

250،000

12

38،000

11

550،000

10

8900،000

 

 

 

 

اپراتور 021 (آسانک)

 

 

تعداد ارقام

کاربران

10

500.000

7

5,500,000

6

6,600,000

فرم تماس ما


اطلاعات تماس

   پست الکترونیک : info@LANDSMS.ir -

 LANDSMS@yahoo.com

  آدرس دفتر مرکزی :اصفهان میدان جمهوری خیابان فروغی  (پذیرش ارباب رجوع با وقت قبلی )

 شماره  تماس : 0913-888-0-285
 کد پستی :  81387-13696